W swojej historii Polska miała ponad 30 królów. Niewiele osób pamięta, że na tronie, jako król, zasiadły dwie kobiety – Jadwiga Andegaweńska, a później Anna Jagiellonka.

Nie wszyscy panujący zapisali się na kartach historii jako postacie pozytywne. Z całą pewnością jednak przynajmniej niektórzy zasługują na miano wybitnych wodzów i mężów stanu. Których królów Polski można uznać za najważniejszych?

Bolesław I Chrobry – korona jako zwieńczenie panowania

Bolesław Chrobry królem Polski był krótko, nie całe dwa miesiące. Długie panowanie księcia Bolesława obfitowało w ważne wydarzenia polityczne i starcia militarne, mające na celu obronę i umocnienie granic młodego państwa polskiego. Bolesław zasiadł na tronie książęcym po śmierci swojego ojca, Mieszka I, i niemal od razu rozpoczął starania o koronę.

Marzenie to udało się urzeczywistnić dopiero 18 kwietnia 1025 roku, jednak to dzięki temu zostanie zapamiętany nie tylko jako zdolny dowódca, ale również pierwszy koronowany władca Polski.

Kazimierz III Wielki – umocnienie kraju i koniec dynastii

Kazimierz III Wielki, ostatni z Piastów, zapisał się w historii Polski jako ten, który zastał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną. To za jego panowania wybudowano szereg warowni obronnych.

Kazimierz przejął tron w roku 1333 po śmierci Władysława Łokietka.  Kraj za jego opanowania uległ wzmocnieniu, odnotowano dynamiczny rozwój gospodarczy. Trzeba jednak pamiętać, że pomimo kilku małżeństw. Kazimierz Wielki nie pozostawił następcy tronu, przez co to na nim, w roku 1370,  kończy się panowanie dynastii piastowskiej.

Tutaj więcej informacji, które warto wiedzieć o Kazimierzu III Wielkim.

Jan III Sobieski – wybitny król elekcyjny

Jan Sobieski to bez wątpienia najważniejszy spośród królów elekcyjnych. Jego panowanie, trwające od roku 1674 do 1696  było dla Polski okresem rozkwitu gospodarczego i kulturalnego, a także stabilizacji militarnej. Po okresie wcześniejszych wojen, zapanował względny pokój, zwycięstwo króla pod Wiedniem przyniosło mu tytuły obrońcy wiary i Lwa Lechistanu.