To jedno z najciekawszych miast Zagłębia, które może zachwycić swą zabudową oraz cennymi zabytkami. Będzin to miasto niezwykłe, które z pewnością warto odwiedzić w czasie wycieczki po terenach województwa śląskiego. Dlaczego może być ono tak atrakcyjne dla turystów?

Z historii Będzina

Będzin to gród niezwykły, a jego historia sięga IX wieku. W tym czasie istniał tu już sporych rozmiarów gród obronny, na terenie którego prężnie rozwijał się handel oraz rzemiosło. W XIV wieku w miejscu drewnianej osady powstał zamek wzniesiony z woli Kazimierza Wielkiego, a wokół tej warowni zaczęło się rozwijać miasto. Już w 1358 roku Będzin zyskał prawa miejskie. Przez wieki miasto mogło się rozwijać pomyślnie, choć burzliwa historia i okres zaborów nieco zahamowały jego rozwój. Wcielony po III rozbiorze do Prus Będzin już w 1807 roku znalazł się w granicach Księstwa Warszawskiego, a następnie Królestwa Polskiego. Przez wieki mieszkańcy miasta zajmowali się handlem i rzemiosłem. Od XVIII stulecia zaczął się tu również rozwijać przemysł, co miało związek z odkryciem złóż węgla na tym terenie.

Od czasów średniowiecza aż po okres II wojny światowej ważną rolę w tym mieście odgrywali Żydzi. Związane z nimi zabytki są dziś jednymi z najważniejszych atrakcji na terenie miasta, choć po najważniejszym obiekcie, synagodze, zachowało się jedynie wspomnienie. Wiadomo, że powstała ona w połowie XIX wieku u stóp będzińskiego zamku. Początkowo drewniana, po niespełna 30 latach została zamieniona w murowaną. Spalona w początkach września 1939 roku wraz z modlącymi się w niej Żydami stała się symbolem ich zagłady. Podobnym symbolem są tereny dawnego getta, z którego wywożono będzińskich Żydów do obozów koncentracyjnych. O zlikwidowanym w 1943 roku getcie przypomina dziś skromny, a jednak bardzo wymowny pomnik w dzielnicy Warpie. Na terenie miasta wciąż odkrywane są prywatne domy modlitwy. Istniało ich około 80. dziś turyści mogą zwiedzić Dom Modlitwy Mizrachi oraz Bramę Cukermana. O Żydach przypomina również kirkut, który znajduje się na terenach Wzgórza Zamkowego.

Kościół św. Trójcy

Ta ciekawa świątynia jest jednym z najważniejszych zabytków sakralnych miasta. Historia tego kościoła sięga 1364 roku. Zniszczony w XVI wieku przez arian, zdewastowany przez Szwedów, został starannie wyremontowany na przełomie XVII i XVIII stulecia. W efekcie dziś kościół jest ciekawym przykładem stylu barokowego, w takim też stylu utrzymany jest wystrój jego wnętrza. Barokowe ołtarze oraz chór ozdobiony herbem Mieroszewskich to najciekawsze elementy wyposażenia kościelnego wnętrza, na które warto zwrócić uwagę.

Zespół pałacowo – parkowy

O rodzinie Mieroszewskich przypomina też dobrze zachowany zespół pałacowy. Pałac Mieroszewskich to ciekawy budynek dworski, który wraz z malowniczym parkiem stał się wizytówką miasta. Sam pałac pięknie łączy cechy budowli barokowej i klasycystycznej, będąc tym samym jedną z ciekawszych budowli z początków XVIII wieku. Dziś w jego wnętrzu mieści się Muzeum Zagłębia, który promuje wiedzę na temat długiej historii Będzina i jego mieszkańców.

Będziński zamek

Zamek w Będzinie jest wspaniałą budowlą i obowiązkowym punktem w programie każdej wycieczki zaglądającej do tego miasta. Wzniesiony w połowie XIV wieku był swego czasu jednym z najważniejszych obiektów strategicznych na zachodniej granicy Polski. W swej długiej historii zamek był miejscem wielu ważnych wydarzeń historycznych. W 1588 roku na zamku tym podpisano „Pakty Będzińskie”. Zgodnie z ich treścią Maksymilian Habsburg rezygnował z dalszych starań o polską koronę. Zniszczony przez Szwedów zamek szybko został odbudowany. Przebudowany w XIX wieku stał się własnością ewangelickich górników, a w jego murach urządzony został dom modlitwy. W swych dziejach zamek służył również jako szpital. Zrekonstruowany w połowie XX wieku stał się siedzibą muzeum, w którym można dziś podziwiać ciekawą kolekcję dawnej broni.

Będzin to piękne miasto, a zachowane na jego terenie zabytki przypominają o długiej historii i wielokulturowości tego miasta. Spacer jego ulicami może stać się wielką atrakcją dla tych, którzy cenią sobie miasta o historycznym charakterze i niebanalnej zabudowie.