Klasztor Karmelitów Bosych w Czernej jest jedną z ciekawszych atrakcji turystycznych, z jakimi można się spotkać w rejonie Krzeszowic. Tu piękna architektura i ciekawa historia łączą się ze sobą. A że wokół klasztoru nie brak ciekawych tras spacerowych i pięknych zakątków, Czerna jest miejscem bardzo chętnie odwiedzanym przez turystów. Na co warto zwrócić uwagę podczas wycieczki po tej części Jury Krakowsko-Częstochowskiej?

Klasztor w Czernej i jego dzieje


Zabudowania klasztoru w Czernej dumnie wznoszą się nad malowniczą doliną Eliaszówki. To miejsce, które może się również pochwalić ciekawą, sięgającą początków XVII wieku, historią. Powstanie klasztoru w Czernej wiąże się ściśle z działalnością Agnieszki Firlejowej z rodu Tęczyńskich. To ona ofiarowała karmelitom bosym z Karkowa ziemię, na której mogli wznieść swe pustelnie. Początkowo teren klasztory otoczony był murem tzw. wielkiej klauzury, za którym znajdowały się pustelnie. Ich pozostałości są doskonale widoczne do dziś. Jednocześnie powstał mur otaczający teren tzw. małej klauzury, na terenie której dziś turyści mogą podziwiać ciekawe zabytki. Aż do XIX wieku Czerna, a dokładniej tutejszy klasztor był miejscem niedostępnym dla osób świeckich. Z czasem zakonnicy otworzyli się na gości. Dziś każdy z nas może spacerować po terenie tego pięknego zespołu klasztornego i cieszyć się widokiem pięknych zabytków. W czasie takiej wycieczki można też zdobyć wiele ciekawych informacji na temat historii oraz zapoznać się z wieloma ciekawymi postaciami. W miejscu tym koniecznie trzeba wspomnieć o ojcu Rafale – Józefie Kalinowskim. Znany głównie jako powstaniec styczniowy, po powrocie z Syberii pełnił przez wiele lat funkcję przeora klasztoru w Czernej. Jego relikwie znajdują się obecnie w specjalnej kaplicy, urządzonej przed wejściem do klasztornego kościoła.

Na co warto zwrócić uwagę podczas zwiedzania klasztoru?


Ciekawa historia nie jest jedynym powodem, dla którego warto odwiedzić to miejsce. Klasztor w Czernej będzie ciekawym celem wycieczki i dla miłośników sztuki sakralnej, i dla tych, których fascynuje historia architektury. Klasztor ten swym założeniem nawiązuje do wzorców znanych z Hiszpanii. Budynek klasztorny, wzniesiony na planie kwadratu, został zaprojektowany w taki sposób, by w jego wnętrzu zmieścił się klasztorny kościół św. Eliasza Pustelnika – proroka nauczającego na górze Karmel w Palestynie, którego żywot stał się inspiracją dla karmelitów. Kościół ten jest ciekawym przykładem sztuki barokowej. Choć jego bryła jest dość skromna, wnętrze może oczarować ciekawym wystrojem. Nie brak tu ciekawych pamiątek i dzieł sztuki, na które z pewnością warto zwrócić uwagę. przy wejściu do kościoła można zobaczyć grób Agnieszki z Tęczyńskich Firlejowej, fundatorki klasztoru. Pięknie prezentują się tu również liczne portale oraz ołtarze, które zostały wykonane z czarnego marmuru dębnickiego. W ołtarzu głównym widoczny jest obraz, który przedstawia św. Eliasza na pustyni. Jest to dzieło Tomasza Dolabelli – nadwornego malarza króla Zygmunta III Wazy. A co z ołtarzami bocznymi? Jeden z nich został poświęcony Matce Boskiej Szkaplerznej, którą można zobaczyć na pochodzącym z XVIII-wieku obrazie. Drugi ołtarz przypomina o Teresie z Avili – karmelitańskiej świętej, która działała w XVI wieku na terenie Hiszpanii. Ona, i św. Jan od Krzyża, uznawani są za założycieli klasztoru karmelitów bosych. Barokowa kaplica św. Jana od Krzyża znajduje się zresztą w tym kościele – tuż obok kaplicy poświęconej św. Rafałowi Kalinowskiemu.

W czasie wycieczki po terenie Czernej warto też zajrzeć do Domu Pielgrzyma, w którym mieści się ciekawe Muzeum Misyjne i Muzeum Karmelitańskie. Niezapomnianych wrażeń mogą też dostarczyć gościom spacery po uroczej dolinie Eliaszówki. W ich trakcie można zobaczyć nie tylko pozostałości dawnych pustelni, ale i takie atrakcje, jak słynne Źródło Miłości oraz pozostałości Diabelskiego Mostu.