Początki Stanów Zjednoczonych sięgają czasów prekolumbijskich, natomiast państwo, które znamy współcześnie zaczęło powstawać z końcem XVIII wieku, gdy narastał opór napływowych mieszkańców trzynastu kolonii wobec rządów angielskich – charakteryzujących się wysokim opodatkowaniem.

Powstanie Stanów Zjednoczonych – co warto wiedzieć?

Od XVI wieku rozpoczął się okres wzmożonej kolonizacji oraz rozwoju osadnictwa, a wraz z końcem XVIII nastał konflikt kolonistów z kontynentalnymi zwierzchnikami. Po tych wydarzeniach nastąpił okres szybkiego rozwoju terytorialnego, a także czas, w którym prężnie kształtował się ustrój polityczno-gospodarczy, czego skutkiem był wybuch wojny domowej – trwającej w latach 1861-1865.

Następstwem wojny było zjednoczenie kraju i umocnienie struktur państwowych oraz likwidacja niewolnictwa. Następne dekady to dla Stanów Zjednoczonych okres umacniania się pozycji gospodarczej oraz stosowanie się do polityki izolacjonizmu. Dopiero wybuch I wojny światowej, a także przyłączenie się USA do konfliktu zbrojnego, spowodowały zmiany w polityce zagranicznej. Najważniejszym wydarzeniem dwudziestolecia międzywojennego w tym kraju stało się załamanie gospodarcze – znane dzisiaj pod nazwą Wielki Kryzys.

Kolejnym istotnym etapem w kształtowaniu historii USA była II wojna światowa, do której kraj dołączył w 1941 – dzięki takim działaniom ponownie przyczynił się do zwycięstwa w Europie i wzmocnił swoją światową pozycję. Niewątpliwie jednym z przełomowych momentów w historii Stanów Zjednoczonych stał się zamach terrorystyczny na World Trade Center z 11 września 2001, który doprowadził do licznych zmian w polityce kraju.

W portalu ciekawski.pl znajdziesz listę 9 najciekawszych faktów o USA.