11 listopada 1918 r. o tej dacie słyszą wszyscy już od najmłodszych lat edukacji. Dziś przybliżamy krótką historię wydarzeń, które rozegrały się w tamtym czasie. 

Uwolnienie Józefa Piłsudskiego

Dokładnie 11 listopada 1918 roku Polska odzyskała niepodległość. Rada Regencyjna przekazała Józefowi Piłsudskiemu władzę wojskową i naczelne dowództwo podległych jej wojsk polskich. W tym dniu Niemcy podpisały również zawieszenie broni. Pakt ten miał zakończyć prowadzoną I Wojnę Światową. I tak oto tego dnia, po ponad 123 latach Polska odzyskiwała niepodległość.    

A co było wcześniej?

Polacy już od jakiegoś czasu mogli przeczuwać, że zbliża się szansa na odzyskanie niepodległości. Już na przełomie października i listopada 1918 r., kiedy rozpadła się monarchia austro-węgierska były ku temu jasne przesłanki. Nie da się ukryć, że zmiany na froncie były dla Polski wyjątkowo korzystne. Dlatego też aktywnie przystąpili do przejmowania władzy na ziemiach polskich, które do tej pory okupowane były przez państwa centralne.

Podjęte działania ku odzyskaniu niepodległości

Wobec nowej sytuacji na froncie już wcześniej zaczęto podejmować nowe działania. W Cieszynie już od 19 października 1918 r. działała i sprawowała funkcje rządowe Rada Narodowa Księstwa Cieszyńskiego pod  przewodnictwem księdza Józefa Londzina. Z kolei w Krakowie 28 października 1918 r. posłowie polscy do parlamentu austriackiego powołali Polską Komisję Likwidacyjną. Nowo powstała komórka przyjęła dwa dni później władzę w Galicji. Na jej czele stanął Wincenty Witos. Pod koniec października zaczęło się stopniowe przejmowanie władzy na okupowanych terenach. W nocy z 6 na 7 listopada w zajętym kilka dni wcześniej Lublinie powołano Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej. Premierem tego stowarzyszenia został Ignacy Daszyński. To tylko jedne z licznych działań, które miały na celu odzyskanie niepodległości. 

Przybycie Józefa Piłsudskiego

10 listopada 1918 r. specjalnym pociągiem z Berlina przywieziony został józef Piłsudski, który został uwolniony ze specjalnej twierdzy magdeburskiej. Warto wspomnieć, że na Dworcu Głównym powitał go m.in. reprezentujący Radę Regencyjną  książę Zdzisław Lubomirski. Po rozmowach z Radą, Józef Piłsudski podjął decyzję, że pozostaje w stolicy. Tam miały zostać podjęte działania, które miały na celu rozbrajanie stacjonujących w Warszawie oddziałów niemieckich. Na ogół akcje te przebiegały bez większych walk, choć takie też miały miejsce w Ratusza i Cytadeli.

Wypędzenie żołnierzy niemieckich z Warszawy

W tym czasie w stolicy przebywało ok. 30 tys. żołnierzy niemieckich. W całym Królestwie  było ich około 80 tys. Wojska niemieckie stacjonujące na froncie wschodnim liczyły blisko 600 tys. żołnierzy. Na szczęście całość odbyła się bez walk, a sami niemieccy żołnierze chcieli jak najszybciej wracać do domu. W wyniku zawartych porozumień do 19 listopada ewakuowano jednostki niemieckie z Królestwa.

Słynny przyjazd do Wasrszawy i przejęcie władzy

Przyjazd Piłsudskiego do Warszawy wywołał powszechny entuzjazm. W tych dniach Polacy uświadomili sobie, że po latach niewoli odzyskali niepodległość. Na cześć tego wydarzenia do dzisiaj powstają liczne utwory poetycki. 11 listopada 1918 r. Rada Regencyjna zdecydowała się na przekazanie władzy wojskowej i naczelne dowództwo wojsk polskich  w ręce Józefa Piłsudskiego. Trzy dni później Rada Regencyjna podjęła decyzje o rozwiązaniu, a Józef Piłsudski mając powszechne poparcie społeczne zdecydował się przejąć władzę od regentów. Nie wszyscy byli zadowoleni z tej procedury, wskazując na to, iż Piłsudski nie powinien być sukcesorem instytucji powołanej do życia przez okupantów. Nie da się jednak ukryć, że Józef Piłsudski stał się rzeczywistym przywódcą nowego państwa Polskiego.

Ignacy Daszyński i jego misja

13 listopada Józef Piłsudski przekazał szefowi rozwiązanego rządu lubelskiego, Ignacemu Daszyńskiemu, misję tworzenia nowego gabinetu. Nie udało się tego dokonać. Powodem takiego stanu był sprzeciwu stronnictw prawicowych, zwłaszcza Narodowej Demokracji. Ostatecznie 18 listopada pierwszy oficjalny rząd niepodległej Polski utworzył inny socjalista Jędrzej Moraczewski. Cztery dni później, dokładnie 22 listopada 1918 r. nowy rząd opracował, specjalny dekret o najwyższej władzy reprezentacyjnej Republiki Polskiej. Dekret ten został oficjalnie zaakceptowany przez Piłsudskiego. Na jego mocy, Piłsudski obejmował jako Tymczasowy Naczelnik Państwa „Najwyższą Władzę Republiki Polskiej”. Władzę tę miał sprawować  do czasu zebrania się Sejmu Ustawodawczego. 

Wybory do Sejmu

Wybory do Sejmu zarządzone zostały w dniu 26 stycznia 1919 r. To właśnie listopada 1918 r. był początkiem odzyskania niepodległości przez Polskę. Aby uczcić te wydarzenia, data ta jest w Polsce bardzo hucznie obchodzona. W tym dniu na terenie całego kraju są marsze o niepodległość. Flagi Polski wystawiona jest w tym dniu  w większości domów w Polsce.  W ten sposób naród czci odzyskanie niepodległości po 123 latach niewoli Polska znów odzyskała niepodległość.