Sprawdzamy, jakie wydarzenia w historii Polski i świata miały miejsce w drugim miesiącu wakacyjnym.

Wybuch powstania warszawskiego

Dokładnie 1 sierpnia 1944 roku o godzinie W, czyli o godzinie 17:00 wybuchło powstanie warszawskie. Rozkaz rozpoczęcia akcji, która nazwana została akcją Burza wydał dzień wcześniej generał Tadeusz Komorowski. Powstanie zakończyło się 2 października. W wyniku powstania zginęło około 18 tysięcy powstańców. 

Zrzucenie bomby atomowej na Hiroszimę

6 sierpnia 1945 roku. To wtedy na japońskie miasto Hiroszima zrzucono bombę atomową. Eksplodowała kilkaset metrów nad centrum, dokładnie o 8:16 rano. Trzy dni później atak powtórzono, tym razem na miasto Nagasaki. 

Mur berliński

Dokładnie 13 sierpnia 1961 roku rozpoczęto budowę muru berlińskiego. Cała budowa miała oddzielać wschodnią część miasta od zachodniej. Był to jeden z głównych symboli zimnej wojny, która była wówczas prowadzona. Mur rozebrano 9 lipca 1989 roku.

Rzeź hugenotów

Rzeź hugenotów miała miejsce w nocy z 23 na 24 sierpnia 1572 roku. Wydarzyło się to we Francji, a dzisiaj całe to wydarzenie znane jest jako noc świętego Bartłomieja lub krwawe wesele paryskie. Do wydarzenia doszło kilka dni po zorganizowanym w Paryżu weselu siostry króla Francji Karola IX, Małgorzaty (katolicyzm) , z księciem Nawarry Henrykiem Burbonem (protestantyzm). Decyzję o wyeliminowaniu protestanckich liderów podjął sam król Karol IX w porozumieniu z matką. 23 sierpnia wieczorem przekazali oni listę protestantów, którzy mieli zginąć. Sytuacja wymknęła się jednak spod kontroli.

Ogłoszenie Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela

26 sierpnia 1789 roku w Paryżu ogłoszono Deklarację Praw Człowieka i Obywatela. Ostatecznie tekst posiał preambułę i 17 artykułów. Każdy z nich dotyczył innego zagadnienia. Cała deklaracja traktowała o prawach człowieka, obywatela i narodu.  Artykuły te deklarowały między innymi suwerenność narodu francuskiego, trójpodział władzy, równość wobec prawa i sądu, nietykalność osobistą i prawo własności.